Connect - by Åminne folkpark

November 19

CONNECT är en livestream av Åminne Folkpark där organisationer och näringslivet lyfts fram ur olika vinklar. Genom evenemanget vill Åminne Folkpark skapa en bredare diskussion kring hur olika sektorer i samhället kan dra nytta av samverkan och samarbeten.
 
Målgruppen för årets Connect-evenemang är organisationer och föreningar som vill skapa och utveckla tydligare och starkare samarbeten med näringslivet. Under livestreamen svarar vi på frågor som, vad kan vi vinna av stärkta samarbeten mellan sektorerna? Varför är Österbotten den självklara regionen som kan knyta livslånga band mellan företagslivet och föreningar? Varför är föreningar och organisationers arbete en så viktig pusselbit i samhällsbygget?
 
I panelen i år sitter Sören Lillkung, VD för Kulturfonden, Åsa Blomstedt, kulturchef för Kultur Österbotten och Stefan Malm, VD för Dynamo Närpes. Panelen modereras av Anna Bertills, Bertills&Jung.
 
Plats: Åminne Folkparks Facebook-sida
Tid: 19.11 kl. 18.00 – 19.00
 
Häng med under livestreamen och ställ dina frågor till panelisterna under streamen!

Åminne Folkparks Facebook-sida

19.11.2020

18:00

Online-evenemang

Rulla till toppen