Connect - by Åminne folkpark

April 28

Dags för ännu ett Connect by Åminne folkpark. Connect är en livestream av Åminne folkpark där organisationer och näringslivet lyfts fram ur olika vinklar. Genom evenemanget vill vi skapa en bredare diskussion kring hur olika sektorer i samhället kan dra nytta av samverkan och samarbeten.
 
Just nu pågår många brytningspunkter överlag. Arbetslivet förändras, flyttningsmönster förändras och värderingar sätts på prov. Vi har stängt gränser under året som gått. Vi har ifrågasatt vår livsstil, sökt oss mera lokalt och uppskattat det lilla i vardagen mera än tidigare.
 
Vi ser en begynnande flyttningsrörelse som sker från de stora städerna till de mindre städerna och landsbygden. Det gäller också företag. Ingen av oss vet hur det kommer att se ut om ett år eller på längre sikt. Men vi kan påverka det som sker.
 
Nya prioriteringar i levnadsförhållanden, i arbetslivet och i hemmet gör att landsbygden har fått ett annat fokus. Vi bygger ny infrastruktur vilket ger oss möjlighet att jobba på nya sätt.
Kan vi påverka en ytterligare utveckling på landsbygden om vi förstår vad som händer som bäst? Hur kommer kultursektorn och föreningslivet att kunna nyttja de nya rönen och möjligheterna på bästa sätt? Vad krävs av oss framåt och hur kan vi hitta nya roller i nya sammanhang? Kan frivilligsektorn idag också ändra på sig och jobba in nya sätt att möta upp – och vad vill de unga egentligen ha?
 
Välkommen att lyssna till en intressant diskussion!

Åminne Folkparks Facebook-sida

28.04.2021

19:00

Rulla till toppen
sv_SESvenska