Renoveringsprojekt

Åminne Folkpark inledde en stor renovering av paviljongen efter sista dansen i augusti 2016. Paviljongen var i dansbart skick redan till sommaren 2017.

En totalrenovering genomfärdes där enbart det gamla dansgolvet lämnades kvar, allt annat byggdes nytt. Vi har numera en vinterbonad och ändamålsenlig paviljong som passar för allt från danser till shower och konserter, bröllop och företagsfester med mera.

Renoveringen var uppdelad i tre delprojektet vilka beviljades av Österbottens NTM-central samt Aktion Österbotten. För egenfinansieringsdelen erhölls medel från Svenska Kulturfonden, Aktiastiftelsen i Malax, Över- och Yttermalax gemensamma skifteslag samt Yttermalax skifteslag. Malax kommun har deltagit med den kommunala andelen i projektet från NTM-centralen.

Ett stort tack till alla finansiärer, entreprenörer och talkoarbetare som deltog i renoveringen!