Bekvämt med buss till Åminne!


Kom med buss till Åminne så behöver du inte fundera på parkering, älgar och hål i vägen! Observera att Åminne Folkpark inte har någon del i dessa transporter, repsektive bolag kör rutterna på egen hand, frågor riktas direkt till bolagen. Kontrollera alltid tidtabellen på www.aminnefolkpark.fi, vår Facebooksida eller bolagens sidor före evenemangen, avvikelser i rutter och tidtabeller kan uppstå och bolagen förbehåller sig rätten till förändringar.

Alla bussbolag kör i retur efter direkt efter evenemangens slut. Vid större evenemang även pendelbuss i Malax enligt separat tidtabell.

Kontaktupgifter:
Strandlinjetrafik: www.strandlinjetrafik.fi
Norrgårds Busstrafik: 045 - 124 7300 - www.nbtrafik.fi
Wasabus: 0500-776535 - www.wasabus.fi
 

 

17.5 (Steve ´n´Seagulls), 12.7 (Vörjeans), 3.8 (2 Blyga Läppar), 6.9 (1G3B)

 

Strandlinjetrafik Norrgårds Busstrafik Wasabus
     
Norrifrån    

20.20    Vasa gamla Busstation

19:00    Nykarleby torg 19.35     Replot Sale
20.30     Sundom  19:10    Munsala Berras 19.45     Jungsund UF
20.40     Solf Service 19:30    Oravais  Abc 19.55     Karperö skola
20.50    Yttermalax 19:35    Oravais Kyrkby 20.10     Kvevlax, grillen
21.00     Åminne 19:45    Kaitsor HMK 20.25     Smedsby, gamla riksv.
  20:00    Vörå Grillen 20.35     Vasa, Gamla busstation hpl.
Söderifrån 20:15    Kuni 20.50     Solf Service
19.20    Övermark 21:00    Åminne  
19.30    Yttermark    
19.40    Närpes Busstation    
19.55     Norrnäs    
20.10     Harrström    
20.20     Korsnäs    
20.30     Molpe    
20.40     Petalax  TB    
21.00     Åminne    
     

 

29.6 (Vikingarna) och 19.7 (Lasse Stefanz)

 

Strandlinjetrafik Norrgårds Busstrafik Wasabus
     
Norrifrån Buss 1  

20.20    Vasa gamla Busstation

18:30    Bennäs kommungård 19.35     Replot Sale
20.30     Sundom  18:50    Jakobstad Busstation 19.45     Jungsund UF
20.40     Solf Service 18:55    Jakobstad  Kyrkostrand 19.55     Karperö skola
20.50    Yttermalax 19:15    Nykarleby busstation 20.10     Kvevlax, grillen
21.00     Åminne 19:25    Munsala Berras 20.25     Smedsby, gamla riksv.
  19:50    Bertby vsk. 20.35     Vasa, Gamla busstation hpl.
Söderifrån 20:00    Maxmo sale 20.50     Solf Service
19.20    Övermark 21:00    Åminne  
19.30    Yttermark    
19.40    Närpes Busstation Buss 2  
19.55     Norrnäs 19:00    Jeppo Funkis  
20.10     Harrström 19:10    Pensala  
20.20     Korsnäs 19:15    Österby  
20.30     Molpe 19:25    Oravais ABC  
20.40     Petalax  TB 19:30    Oravais Kyrkby  
21.00     Åminne 19:40    Kaitsor HMK  
  19:45    Kovik  
  19:50    Rökiö  
  20:00    Vörå Grillen  
  21:00    Åminne  

 

Specialturer med Norrgårds Busstrafik

Nendanstående tidtabeller är beställningstrafik från Norrgårds Busstrafik. Bolaget erbjuder showpaket med buss, mat och program. Bokning och ytterligare info på deras HEMSIDA. Förfrågningar/reservationer: 045 - 124 7300. Observera att förhandsanmälan krävs.

Datum: 7.7 (Söndagsdans med Skåningarna), 31.7 (Sommarkonsert med Elisa Lindström), 14,8 (Jan Johansen Trio), 21.9 (A tribute to Aretha Franklin).

OBS! 7.7 (söndagsdansen) körs enligt schema nedan men en timme tidigare, alltså start 14:00 o.s.v.

15:00    Bennäs Kommungård    
15:20    Jakobstad  busstation     
15:40    Nykarleby Torg    
15:50    Munsala Berras     
16:05    Oravais ABC    
16:15    Kaitsor HMK    
16:30    Vörå Grillen    
16:40    Tessies Cafe , Vassor    
16:50    Kvevlax Backen     
17:00    Smedsby    
17:05    Vasa Stadshus     
17:35    Åminne   

Pendlingsbuss

Till de flesta av våra evenemang arrangeras pendlingsbuss i Malax. Vänligen kontrollera inför varje enskilt evenemang hur pendlingsbussen går.

På öppningen med Steve n Seagulls nu 17.5 är många österbottniska bussar uppbokad till stafettkarnevalen. Därav körs enbart en tur ner och en tur upp. Busssen startar till folkparken ca 21:30 från Kyrkbacken enligt rutten på bilden nedan. Returen går 00:30 från folkparken. Därtill finns möjligheten att med ordinarie bussar ta sig till Yttermalax (och naturligtvis längre bort) 02:00 vid evenemangets slut, dock inte pendlingsbussens linje denna gång.

Pendlingsbussen, och alla busstrafik, arrangeras självständigt av respektive bussbolag och Åminne Folkpark har ingen andel i transporten.