Restaurangen


Är du vår nya krögare?

Observera!

Restaurangen är stängd tillsvidare

Huomio!

Ravintola on suljettu toistaseksi

Attention!

The restaurant is closed until further notice

Åminne Folkpark r.f önskar anbud från företag som vill bedriva restaurangverksamhet i Åminne från 2022 framåt. Verksamheten bör bedrivas främst under sommarsäsongen, men med möjlighet till förlängning.

Hyrestagaren förutsätts hålla öppet under folkparkens egna evenemang, samt under evenemang och tillställningar ordnade i samarbete med andra organisationer eller företag. 

Hyrestagaren ges möjlighet att ordna verksamhet i befintliga lokaler som omfattar restaurang med komplett kök samt utrymme lämpat för privatbokningar. Ytterligare byggnader på området hyrs enligt separat avtal. Hyrestagaren erlägger en fast hyra samt ersätter direkta brukskostnader för restaurangbyggnaden (el, vatten etc.). I anslutning till restaurangen finns även en minigolfbana.

Frågor besvaras kvällstid av folkparkens ordförande på tel. 050 344 2218 eller info@aminnefolkpark.fi.

Styrelsen för Åminne Folkpark

Rulla till toppen